Hledat

Nejčastější dotazy

Od kdy nová norma ČSN EN 13120 Vnitřní clony – funkční a bezpečnostní požadavky platí?

Nová norma vyšla 1. 8. 2014 a na národních úrovních je platná od 1. 9. 2014.

Řeší norma i exteriérovou stínicí techniku ovládanou šňůrami z interiéru?

Na exteriérovou stínící techniku se norma nevztahuje.

Musí být bezpečnostní prvky interiérové stínící techniky použity všude?

Norma se nevztahuje na místa, kde se výskyt dětí nepředpokládá. To jsou například kanceláře, výrobní haly, laboratoře a podobně. Naopak všude tam, kde děti přístup mají, tedy rodinné domy, hotely, nemocnice, školy a všeobecně veřejná místa je použití bezpečnostních prvků povinné.

Kdo nese odpovědnost, výrobce komponentů, prodejce nebo montážní firma?

Všichni nesou odpovědnost současně. Montér je zodpovědný za montáž žaluzie, která odpovídá normám a předpisům. Prodejce/montér zařízení jsou odpovědní za informovanost konečného zákazníka o možném riziku a za řádnou instalaci žaluzie. Výrobce nese odpovědnost za nabídku a dodávku komponentů, které jsou testovány podle nových norem.

Je potřeba zajistit shodu s novou normou při renovaci nebo opravě žaluzií?

Norma se netýká stávajících žaluzií. Opravy nemusí být provedeny tak, aby garantovaly bezpečnost dítěte. Přestavby však musí být ve shodě s ČSN EN 13120.

Jak je to s řetízkem, kde se uvolnila bezpečnostní spojka, a řetízek je příliš dlouhý? Je to považováno za nebezpečné?

Pokud se řetízek uvolní a bezpečnostní spojka odpadne, je zbytek řetízku visící na žaluzii považován za druhořadý.

Musí být výrobek označen výstražným značením?

Ano musí. Text a velikost varovného upozornění je definován normou a rovněž musí obsahovat další náležitosti. Tyto jsou rovněž specifikované v nové normě.

Kde musí být varování umístěno?

Text varovného upozornění se musí uvést přímo na výrobku, na jeho obalu a rovněž i v návodu na použití. Text na obalu však nemusí splňovat rozměrové požadavky písma jako je tomu v případě výstražného značení na výrobku.